Yttre Fastighetsskötsel

Immunit Group AB tillhandahåller fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel, snöröjning/halkbekämpning, vårstädning, underhåll av parkeringsplatser, trädfällning, beskärning av träd/buskage, underhåll/reparationer av lekplatser, underhåll/reparationer av utemöbler, rådgivning för grönområden, gräsklippning, städning, tömning av soptunnor/askkoppar, etc. Vi skräddarsyr lösningar åt våra beställare så att man genom att teckna ett avtal Immunit Group AB får löpande underhåll av de delar man önskar samt löpande avrapportering med loggböcker, egenkontroller, foto och film dokumentationer, m.m.

Önskar ni komma i kontakt med oss för yttre fastighetsskötsel?
Maila oss på: info@immunit.se