Underhållsplanering

Underhållsplanering är det enskilt mest effektiva sätt att begränsa oönskade kostnader och skador på er fastighet. Förvånansvärt många reagerar med en frågande min när vi efterfrågar underhållsplaner. På samma sätt som fordon behöver underhåll för att fungera tillfredställande så behöver byggnader löpande underhåll. I bilen tänds servicelampan och man är noga med stämplar i serviceboken. På samma vis bör man ha en underhållsplan, planera och dokumentera allt underhåll man gör på en fastighet. Allt byggmaterial har begränsad livslängd och behöver bytas ut eller underhållas för att inte orsaka allvarligare brister eller skador. En underhållsplan skall baseras på kunskap om material, åldersslitage, yttre påverkan och löpande underhåll. Underhållsplaner bör innehålla allt från daglig fastighetsskötsel till glesare underhåll som takrenovering, byte av dränering/dagvattensystem, stambyten, omgjutning av källargolv, etc. Väl utformade underhållsplaner innehåller regelbunden avsyn samt planerade underhåll, underhåll som utförs innan byggmaterialen och funktioner är helt uttjänta. När en akut brist uppstår medföljer akuta åtgärder och onödiga jourkostnader som annars enkelt kunnat undvikas. Genom att upprätta en grundlig underhållsplan bereds man möjligheten att i god tid planera ekonomi och löpande avsätta medel för dessa oundvikliga åtgärder. Man skapar utrymme att utan stress fördjupa sig i det byggnadstekniska som skall ske, upphandla, jämföra entreprenörer, priser och kompetens. Immunit Group erbjuder förutom upprättandet av underhållsplaner samtliga löpande kontroller och utföranden som en underhållsplan innehåller.

Önskar ni upprätta en underhållsplan? Är ni redo att skapa trygghet, försäkra er mot oförutsedda utgifter?
Maila oss på: info@immunit.se