Stensättning / Plattsättning

Stensättning och plattsättningsentreprenader

Immunit Group AB utför stensättning. Vi har kompetens och erfarenhet av granitsten, natursten, betongsten, tegel och alla sorters markplattor. Oavsett behov och omfattning så är det tryggt att anlita Immunit Group AB. Genom vår mångåriga relation till PEAB Drift & Underhåll så säkerställer vi kapacitet för utförande av stora som små entreprenader. Vår gemensamma kompetens garanterar även att de ytorna vi färdigställer klarar de olika årstiderna som var och en för sig innebär påfrestningar som mark och stensättningsentreprenader måste klara över tid. Immunit Group AB har kunskap och mångårig erfarenhet av grundläggningsarbeten ovan lera, jord, sand och berg. Genom att alltid grundligt undersöka och förbereda grundläggningar tar vi hänsyn till sättningskalkyler, kompensationsberäkningar, dräneringseffekter, behov av pålning, etc.

Önskar ni komma i kontakt med oss för Stensättningsentreprenader?
Maila oss på: info@immunit.se