Provtagning

Provtagning av asbest är vanligt förekommande. De fastigheter som fortfarande har asbest i byggnadsmaterialen genomgår löpande renoveringar. Provtagning för asbest sker i regel om osäkerhet finns huruvida asbest är förekommande i byggnadsmaterialen eller ej.

Provtagning för misstänk asbest i material är väldigt enkel. Prover som tas skickas till laboratorier för analyser. Analyserna visar om det är asbest, vilken typ av asbest det är och om det måste saneras. För hus byggda mellan 1945 och 1973 förekommer asbest vanligen i t.ex. golvlim, isolering, tätskikt, golvmattor, brandskyddsisolering.

Om man misstänker att en spridning av asbestfibrer har förekommit kan man beställa provtagning för inomhusmiljön. Stoftprover tas då på flera punkter i fastigheten och lämnas för analys. Misstänker man asbest i luften så kan provtagningen även ske genom ett s.k. polykarbonatfilter. Genom att dra inomhusluften genom ett polykarbonatfilter så fångas partiklar upp som sedan kan lämnas för analys. Det är ytterst viktigt att människor inte utsätts för skadliga asbestpartiklar.

Alla resultat från provtagningar av asbest dokumenteras. Om provtagningen är negativ och det inte förekommer någon asbest så överlämnas laboratoriets analysresultat till beställaren. Om provtagningen skulle vara positiv och det förekommer asbest så redovisar vi ett lämpligt åtgärdsförslag.

Önskar ni komma i kontakt med oss för provtagning?
Maila oss på: info@immunit.se