Försäkringar

Immunit Group AB har i månadsskiftet oktober/november 2017 bytt från Moderna Försäkringar till Trygg Hansa för att uppnå ett mer homogent/heltäckande skydd för oss själva och våra uppdragsgivare. Välkomna att ladda ned våra försäkringsbrev.

Trygg Hansa-försäkringsbrev 2018