Byggutredning

Byggutredningar görs för att ta reda på byggmaterialens skick samt det byggnadstekniska utförandet  i en fastighet. De initieras i regel med anledning av att man upptäckt en avvikelse t.ex. fuktgenomslag, lukt, synbar förändring, etc.

 • Byggfusk
 • Byggfel
 • Byggskador
 • Brandsäkerhet
 • Bärighet
 • Energiutredningar, energibesparande åtgärder
 • Fastighetsvärden, byggnadstekniska värden
 • Hållfasthet
 • Kondens
 • Konstruktion
 • Underhållsplanering
 • Undersökningsplikt
 • Ventilation
 • Vattenskador
 • Vatten & Avlopp
 • Inomhus miljö

 

Har ni behov av, eller önskar ni genomföra en byggutredning?
Maila oss på: info@immunit.se