Byggskador

Vad är byggskador?
Byggskador är olika brister som uppstår i en fastighet. Det kan vara skador som uppkommer pga. fukt, mögel, kallras, sprickor, lukt m.m. Orsaker till att dessa byggskador förekommer kan vara många. Byggskador kan bero på byggfel, byggfusk, åldersslitage, yttre påverkan mm. Byggskador är en av de vanligaste anledningarna till att vi på Immunit Group kontaktas. Tack vare vår kompetens och gedigna erfarenhet erbjuder vi helhetslösningar oavsett storlek eller omfattning. Vi skiljer oss också från övriga verksamheter som tillhandahåller byggnadsutredande tjänster då vi även tillhandahåller samtliga idag förekommande åtgärder. När ni fått hjälp att konstatera vad som orsakat er byggskada så tillhandahåller vi även åtgärdsförslag och kalkyler samt erbjuder oss att åtgärda byggskadorna åt er oavsett omfattning. Med anknytning till byggskador stöttar vi även beställare med eventuella juridiska åtgärder, kommunikation med försäkringsbolag, säljare/köpare, kommun, grannar, markägare etc. De vanligast förekommande byggskador vi utreder är fuktproblem. Fukt i konstruktioner kan leda till allvarliga tillstånd varav den kanske farligaste byggskadan av alla är mögel. Mögel kan leda till allvarliga kroniska sjukdomar. Misstänker ni byggskador i er fastighet så är det klokt att skyndsamt låta utreda dessa. Har ni t.ex. fuktproblem så kan det orsakas av en mängd olika anledningar t.ex. undermåligt/uttjänt dräneringssystem, skadat eller underdimensionerat dagvattensystem, läckage på vattenledningar/avlopp, olika byggfel som orsakar kondens inuti vägg/tak konstruktioner och mycket mer.

Har ni, eller misstänker ni att ni har drabbats av byggskador?
Maila oss på: info@immunit.se