VVS

Som totalentreprenör inom bygg utgör VVS arbeten en viktig del. Immunit Group har inte VVS tekniker inom den egna organisationen utan har valt att istället handla upp dessa tjänster från väletablerade företag som specialiserat sig på just detta. De flesta av våra underentreprenörer har vi anlitat över 10 år vilket vittnar om förtroende och goda resultat. Våra underentreprenörer arbetar efter våra normer, kvalitets mål, miljömål, etc. när de anlitas av oss. Vi ställer även samma krav på försäkringar, dokumentation, certifieringar, etc. som vi själva tillhandahåller våra beställare. Immunit Group AB erbjuder samtliga idag förekommande tjänster förknippade med VVS.

VVS Företag vi samarbetar med:

Stockholms Rör-Team AB
Nyboda VVS AB
Karlsson i Ljungby VVS AB