Blodsanering

Blodsanering innebär att saneringspersonal avlägsnar blod från olika ytor och underlag. Blodsanering kan vara nödvändigt efter olyckor eller sjukdomstillstånd som orsakat blodspillan. Blod kan bära på mycket allvarlig smitta och blodsanering sker därför enligt mycket noggrann utförandeprocess. Blodsanerare är klädda i skyddskläder och använder skydd för ansikte och inandning. Om blod som innehåller smitta kommer i kontakt med inandningsorgan, öppna sår, ögon eller slemhinnor så kan smittan överföras. Immunit Group AB utför blodsanering.

Önskar ni komma i kontakt med oss för blodsanering?
Maila oss på: info@immunit.se