Asfaltering

Genom att Immunit Group AB till största del anlitas av större fastighetsägare vilkas behov sträcker sig både inom och utanför deras fastigheter så har asfaltering och asfaltentreprenader blivit en vanligt förekommande del av vår verksamhet. Genom vårt mångåriga samarbete med PEAB Drift & Underhåll kan vi tillgodose våra beställares behov oavsett storlek på uppdrag. Då PEAB Asfalt är en av Sveriges ledande utvecklare, tillverkare och utförare av asfaltsentreprenader så har vi möjlighet att erbjuda våra beställare samtliga idag förekommande asfaltsbeläggningar utifrån det individuella behovet. Vår gemensamma kompetens säkerställer även långsiktiga och hållbara resultat.

Önskar ni komma i kontakt med oss för asfalteringsuppdrag?
Maila oss på: info@immunit.se eller nå oss via telefon: 08 – 411 69 00