Asbestsanering

När man först upptäckte asbest och testade detta långfiberiga mineral så upptäckte man ett otal goda förmågor så som brandtålighet, hög hållfasthet, etc. Man fann därför massor av användningsområden för asbest som t.ex. i packningar och tätningar för ång- och varmluftsledningar, som filter för syror och oljor, som isolerings material för värme och elektricitet, till brandfria vävnader och papp, uppblandat med cement utgjorde asbest ett lätt, brandsäkert och hållbart skiffer. Asbest är totalförbjudet i Sverige sedan 1982 och hantering av asbest regleras noggrant i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:1

Idag vet man hur hälsovådlig asbest är och vilka hemska följder det får om man hanterar detta på ett felaktigt sätt. Immunit Group AB är godkänt av Arbetsmiljöverket och har tillstånd att sanera asbest. Långfiberiga mineral är vanligt förekommande i byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1950 och 1980.

Sjukdomar och skador som exponering men framför allt inandning av asbest leder till är: asbestos (som påminner om silikos), lungcancer, pleuraplack (förtjockningar i lungsäcken) och mesoteliom (en elakartad och relativt sällsynt typ av cancer) i bukhinnan eller lungsäcken. Inkubationstiden när man har utsatts för asbest är 20 till 40 år. All asbest är farlig och helt asbestfri miljö är den enda garantin för att undvika skador.

En positiv utveckling är att arbetsmiljöverket valt att öka kraven på de företag som skall arbeta med dessa farliga saneringsarbeten från 2013 och framåt. Då vi även utreder och besiktigar andra företags utföranden samt olyckor i samband med sanering så välkomnar vi skärpta regler och framför allt kontroller av de företag som utför sanering av asbest. Arbetsmiljöverket kommer att besöka fler saneringsobjekt och fler saneringsföretag framöver för att säkerställa så regler och förordningar efterlevs.

Önskar ni komma i kontakt med oss för asbestsanering?
Maila oss på: info@immunit.se

r592075_3794750